Novinky v Czech Home Capital

CS | EN | DE

Investiční vize

Bydlení je základním pilířem moderní společnosti. Zájem o nájemní bydlení se exponenciálně zvyšuje s nedostatkem nových bytů na trhu, zvyšující se cenou v oblíbených lokalitách, zvyšujícími se sazbami hypoték i novými restrikcemi při získávání úvěrů.

Česká republika přirozeně následuje ostatní západoevropské státy, kde nájemní bydlení převyšuje vlastnictví nemovitostí. Po nájemním bydlení je trvalá poptávka. Jeho výnos, jako stabilní podkladové aktivum, vykazuje vysokou míru rezistence ke globálním krizím a zpomalení trhu. Kromě nájemního výnosu, jenž se v našich projektech pohybuje v rozmezí 6 – 10 % ROI, je třeba brát v potaz i růst valuace daných nemovitostí, který se pohybuje na úrovni 5 – 9 % p. a.

Naše portfolio je vyváženou kombinací ustálených lokalit, jako je Praha a Brno, a rozvojových regionů, které mají potenciál růstu a stabilního výnosu. Rezidenční nemovitosti jsou snadno zpeněžitelným aktivem a naše portfolio je diverzifikované do mnoha regionů. Výběr teritorií vhodných k investici vždy prochází detailní analýzou ekonomických ukazatelů dané lokality, rešerší a spoluprací s velkými zaměstnavateli a místními partnery.

Předností CZECH HOME CAPITAL, a.s. je moderní technologicky orientovaný facility management našich nemovitostí vycházejících ze zkušeností s rozsáhlými portfolii napříč celou EU. Vlastní technologicky dokonalý systém nám umožňuje pravidelné investice do obnovy portfolia a maximální efektivitu. Díky prediktivně orientovanému systému výběru nájemníků a včasné klientské podpoře je v našich nemovitostech minimální fluktuace.

 

PROČ INVESTUJEME DO NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

 

Změna v počtu vydaných stavebních povolení 2008-2018

Zdroj: ČSÚ, https//www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr,
Tab.8 Počet a orientační hodnota stavebních povolení v krajích ČR

V nájemním bydlení ČR „zaostává” za západní Evropou

*data z roku 2018 (zdroj CeMap)